Chairman: Jennifer Staggs - Area 1
(317) 937-2629
Vice Chairman: John Allbritten - Area 5
(765)-342-0342
Director: Kelly Stege - Area 3
(317) 361-0658
Director: Steve Smith - Area 2
(765) 346-0394
Director: Jeff Snodgrass - Area 4
(317) 370-4343
Secretary: David Kent (DJ)
(765) 341-8242
Financial Clerk: Don Horn
(317) 408-4733
Community Relations: Carol Harris
(317) 372-5834